W ostatni czwartek uczniowie drugiej klasy matematyczno-geograficznej pojechali na wykład na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej z geografii.

Na zajęciach zgłębiliśmy temat turystyki. W szczególności skupiliśmy się na jej zrównoważonym rozwoju. Dowiedzieliśmy się, jak wiele czynników jest branych pod uwagę w jego utrzymaniu.
Po ciekawym wykładzie udaliśmy się do Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ, gdzie zwiedziliśmy wystawy poświęcone historii Ziemi i życia na niej, w tym zwierzętom. Niektóre eksponaty sprawiały wrażenie żywych!
Wszyscy cieszymy się, że mogliśmy dowiedzieć się i zobaczyć tak wiele. Pozwoliło nam to na lepsze zrozumienie świata, na chwilę także poczuliśmy się studentami.

Maja Kojder 2c