Stanislaw Wyspianski

I Liceum Ogólnokształcące

Stanisława Wyspiańskiego w Kętach
im.S. Wyspiańskiego 2

32-650 Kęty

Tel.\ Fax. 8453730

 

Informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr 46/315/2020 z dnia 10 marca 2020 r. Zarządu Powiatu  w Oświęcimiu w sprawie  ustalenia wysokości stawek czynszu na 2020 rok za wynajem lokali użytkowych oraz dzierżawę gruntów, stanowiących mienie Powiatu Oświęcimskiego oraz Uchwały Nr XXV/244/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 listopada 2016 w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości  stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego oddanych  w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym,  o możliwości najmu lokalu użytkowego – kuchnia  wraz z zapleczem.

Lokalizacja: I Liceum Ogólnokształcące w Kętach, ul. S. Wyspiańskiego 2

Okres najmu: 01.10.2020 – 30.06.2023

Powierzchnia:   62 m²

Stawka minimalna: 10,50 zł/ m² netto miesięcznie + media (prąd i woda zgodnie z odczytem podlicznika)

Pozostałe warunki do uzgodnienia z Wynajmującym.

Oferty należy składać do dnia 11.09.2020 r. – do godz. 9:00 w I LO w Kętach, ul. Wyspiańskiego 2 – Sekretariat.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2020 r. o godz. 9:30  w I LO w Kętach,  ul. Wyspiańskiego 2 – Gabinet Dyrektora.

Dyrektor I LO w Kętach

Grażyna Kowalska