1 lutego odbyło się spotkanie z emerytowanym policjantem, a dzisiaj wykładowcą Akademii Nauk Stosowanych, panem mgr. Mariuszem Kulińskim.

Wykład dotyczył współczesnych zagrożeń w cyberprzestrzeni i sposobów ich unikania. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych faktów o cyberprzestępczości i staraliśmy się zrozumieć, jak być bezpiecznym w Internecie, jak sobie poradzić z sytuacjami potencjalnie niebezpiecznymi. W tych interesujących zajęciach udział wzięły klasy 2a, 2c i 2f.

Anna Baraniec, kl. 2a