W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam wszystkich przedstawicieli Trójek Klasowych na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy im. Stanisława Wyspiańskiego, które odbędzie się 26.09.2019 r. (czwartek) o godz. 18:00 w auli szkoły.

Zebranie ma na celu zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły, wybór nowych członków i omówienie bieżących spraw.