I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach serdecznie zaprasza  wszystkich zainteresowanych poezją polską XX wieku na wykład, który odbędzie się  16 stycznia br. w godzinach 12.40-13.40 w sali gimnastycznej.

Wykład wygłosi dr hab. Mateusz Antoniuk

literaturoznawca, adiunkt habilitowany w Katedrze  Historii Literatury Polskiej XX wieku na Wydziale Polonistyki UJ, autor książek: Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa Herberta (2009), Kultura małomówna Stanisława Lacka. W kręgu młodopolskiej świadomości mowy   i milczenia (2006), Słowo raz obudzone. Poezja Czesława Miłosza: próby czytania (2015); wygłaszał gościnne wykłady w Instytucie Języka Rosyjskiego im. W.W. Winogradowa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie (2017), na Uniwersytecie Bolońskim (2007), w Bałtyckim Federalnym Uniwersytecie im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie (2011); publikował m.in.
w „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”  i „Dekadzie Literackiej”; przygotował edycję nieznanych tekstów Zbigniewa Herberta.

 

Wykład jest inauguracją wykładów mistrzowskich, które w tym roku szkolnym odbywają się w ramach patronatu naukowego Wydziału Polonistyki UJ nad klasami licealnymi.