Świąt prawdziwie Wielkanocnych
z jajkiem, słońcem i Dyngusem roześmianym,
z wiarą mocną w lepsze jutro i nadzieją…
zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz
sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym
życzy

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy
I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Kętach