Co dwa tygodnie, w czwartki, w naszej szkole uczniowie klasy 2c o profilu matematyczno-geograficznym uczestniczą w projekcie pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna” z geografii. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Wydziału Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na zajęciach łączymy się z profesorami z UJ i wraz z innymi szkołami z całej Małopolski nabywamy nowej wiedzy i umiejętności.

Na ostatnich zajęciach omówiliśmy temat powstawania gleb na świecie. Dowiedzieliśmy się, ile czasu potrzeba, aby powstała gleba. Następnie przeszliśmy do tematu gleb występujących zarówno w Polsce, jak i w innych miejscach naszej planety. Podaliśmy przykłady gleb kopalnych oraz omówiliśmy ich właściwości i czas powstania w odniesieniu do tabeli stratygraficznej. Na koniec zajęć w ramach sprawdzenia wiedzy dopasowywaliśmy rodzaj gleby kopalnej do miejsca na osi czasu.

W trakcie każdych zajęć otrzymujemy liczne zadania do wykonania i mamy możliwość skanowania kodów QR, które przekierowują nas na strony internetowe, dzięki którym możemy na przykład wirtualnie zobaczyć wizualizacje gleb.

Myślę, że takie wykłady pozwalają nam rozwijać swoje pasje i zainteresowania, utrwalają materiał z lekcji, a także przygotowują nas na przyszłe lata nauki geografii. Dzięki interesującej formie prowadzenia zajęć mamy także możliwość integracji z rówieśnikami poprzez pracę w grupach. Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne zajęcia.

Kacper Wójcik, kl. 2c

Uczniowie Mche geografia

Uczniowie Mche geografia

Uczniowie Mche geografia