Uczniowie Wyspiana zajęli II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Jak stworzyć Ekoszkołę?”. Zadaniem młodzieży było przedstawienie pomysłów i działań mających na celu wprowadzenie ekologicznych rozwiązań na terenie szkoły. Był to jeden z elementów realizowanego w szkole projektu, pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministra Cyfryzacji, pt „Ekomobilni”.