W ubiegłą środę, tj. 22.01.2020 r., klasy humanistyczne naszego liceum – grupa  humanistyczna z I d, II h oraz III h – miały przyjemność uczestniczyć w warsztatach  poprowadzonych w naszej szkole przez prof. Kazimierza Sikorę z Katedry Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki UJ.

Dotyczyły one jakże aktualnego tematu w dzisiejszych czasach, czyli hejtu. Wykładowca rozpoczął swoją wypowiedź od nakreślenia pochodzenia języka nienawiści. Wielka skala tego zjawiska spowodowana jest pozorną anonimowością użytkowników mediów.  Aby lepiej zobrazować genezę mowy nienawiści,  profesor wskazywał na różnice pomiędzy pojęciami konwersacji, rozmowy, dyskusji oraz kłótni. Każde z nich ma różny, określony cel, dlatego     w zależności, której z tych form komunikacji użyjemy,  zmieniają się nasze intencje względem rozmówcy. Człowiek jako istota samotna, stworzona do życia w społeczeństwie, nieustannie poszukuje empatii. Dlatego właśnie poprzez słowo próbuje nawiązać kontakt z drugim człowiekiem. Aby wzajemnie się zrozumieć, obie osoby muszą porozumiewać się w jednakowym kontekście, od tego bowiem zależy powodzenie komunikacji.  Zatem wymaga to współpracy i kooperacji.  Prof. Sikora na przykładach z ostatnich lat starał się pokazać, że hejterskie internetowe komentarze to swoista wojna na słowa, której najlepszą metaforą, obrazującą to zjawisko, jest ujadanie psów  szczekających w odpowiedzi na zaczepki, ponieważ współczesna mowa nienawiści przypomina swoją formą jazgot. Wykładowca podkreślał, że to tylko słowa, ale one mają wyjątkową moc: potrafią ranić, a nawet zabijać. Nie są więc ani śmieszne, ani niewinne, gdyż wszechobecna alienacja kultury nie pozwala ludziom na zastanowienie się nad konsekwencjami używania języka nienawiści. To jest szczera i bolesna prawda, a zarazem puenta zajęć.

Warsztaty z prof. Kazimierzem  Sikorą stały się cenną lekcją dla każdego z nas, a wykładowca z pewnością zaspokoił nasz wilczy apetyt na wiedzę językową opisującą temat,  tak bardzo aktualny w dzisiejszych czasach.  Z ciekawością czekamy na kolejne polonistyczne warsztaty, z których czerpiemy pełnymi garściami wszelakie wiadomości i życiową mądrość.

Magdalena Matejko, kl. III h