W I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.

 Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodniczący: Krzysztof Paw

Zastępca: Maciej Harat

Skarbnik: Gabriela Pawińska-Cinal

Sekretarz: Marzena Faron-Sala

Kontakt z Radą Rodziców: radarodzicow.przewodniczacy@wyspian.pl

Rada Rodziców I LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach

numer rachunku bankowego:89 1240 4852 1111 0011 0948 1448