W środę 4 marca uczniowie klas humanistycznych z naszej szkoły (tj. 1d, 2h i 3h) udali się na warsztaty literackie do Krakowa. W ramach współpracy Liceum im. S. Wyspiańskiego z Wydziałem Polonistyki UJ odbyły się zajęcia z dr. hab. J. Niedźwiedziem – specjalistą w dziedzinie literatury XV-XVIII w., z którego pomocą zgłębiliśmy wiedzę o polskich barokowych epitafiach, czyli tekstach umieszczonych na płytach nagrobnych upamiętniających i sławiących zmarłych.

Standardowo, tak jak większość poprzednich wykładów, rozpoczęliśmy, krótkim przypomnieniem i wprowadzeniem do tematu, które odbyło się w budynku Wydziału przy ulicy Gołębiej, jednak później wyłamaliśmy się z regularnych założeń projektu, wybierając się do klasztoru oo. Dominikanów.

Dopiero tam, a konkretnie w krużgankach, rozpoczęliśmy główną część całego przedsięwzięcia, czyli pracę z autentycznymi nagrobkami z XVII wieku. Podzieliśmy się na grupy  i w tych kilkuosobowych składach zajęliśmy się analizą poszczególnych płyt. Okazało się, że poza typowymi elementami epitafiów czarne barokowe nagrobki krakowskiej szlachty posiadają także wiele dodatkowych walorów – pokazanie pozycji zmarłego, prestiżu bliskich, umiejętności artystycznych. W niektórych wypadkach autor potrafił zrezygnować z założeń i epitafijnych toposów kosztem wartości poetyckich. Przykładowo tekst znajdujący się na płycie poświęconej Zofii Herbutowej to rymowany trzynastozgłoskowiec, będący także manifestacją barokowych poglądów i przekonań. Za to inne nagrobki opisywały zasługi zmarłego, jego zalety i osiągnięcia. Po opracowaniu tekstów przedstawiliśmy nasze wnioski i obserwacje pozostałym grupom oraz profesorowi Niedźwiedziowi, który dodał od siebie kilka mądrych słów na temat każdego  z epitafiów oraz podsumował nasze humanistyczne spotkanie.

Wyjazd na kolejne warsztaty z pewnością pokazał nam nowe zagadnienia, ciekawostki i zwrócił naszą uwagę na mniej nośne, ale istotne elementy historii polskiej literatury. W dobrych humorach i z garściami pełnymi nowej wiedzy wróciliśmy do Kęt.