Krok 1.

Elektroniczna rejestracja kandydata na stronie  https://malopolska.edu.com.pl

  • wydrukowanie wniosku ze strony, podpisanie wniosku

 

Krok 2.

Wydrukowanie ze strony szkoły www.wyspian.pl/ zakładka rekrutacja

  • kwestionariusza osobowego
  • deklaracji wyboru języka obcego

Krok 3. 

Spakowanie w/w dokumentów (do opisanej imieniem i nazwiskiem kandydata)  papierowej koperty i wrzucenie jej do urny przy wejściu głównym do szkoły.

Ze względów bezpieczeństwa proszę ograniczyć do minimum  kontakty osobiste.