W poniedziałek 17 października br. pod opieką p. prof. Sylwii Kusak i p. Anny Oskiero pojechaliśmy do Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie.

Wycieczkę w areszcie rozpoczęliśmy od udania się do pomieszczenia, w którym obejrzeliśmy film dotyczący historii Służby Więziennej i tego, jak rozwijała się przez lata po odzyskaniu niepodległości naszego kraju w 1918 r. Po obejrzeniu filmu zaprezentowano nam sprzęt, którym posługują się strażnicy w pracy z osadzonymi. Mogliśmy również przymierzyć takie wyposażenie i sprawdzić, ile wysiłku trzeba podjąć, by w nim pracować.

Po prezentacji udaliśmy się do drugiej części budynku, w której są osadzeni. Zaprezentowano nam miejsca odwiedzin, gdzie aresztanci spotykają się z bliskimi, gabinet lekarza, a także miejsca, w których więźniowie przebywają w izolacji od innych. Widzieliśmy cele osadzonych i to, w jakich warunkach mieszkają. Mieliśmy okazję również porozmawiać z jednym z więźniów i dowiedzieć się, jak funkcjonuje w zamknięciu, na czym polega jego praca podczas odbywania kary i jak wyobraża sobie życie po powrocie na wolność.

Wycieczka bardzo nam się podobała i cieszymy się, że mieliśmy okazję poznać to, jak wygląda życie w takim miejscu od strony strażników, jak i osadzonych.

Andrzej Kluczewski, kl. 2d