Miło nam poinformować, że Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, reprezentowana przez Rektora Uczelni – dr. Sonię Grychtoł, Prof. MUP,  i nasza Szkoła, reprezentowana przez Panią Dyrektor –  mgr Annę Zielonkę, zawarły porozumienie w sprawie objęcia patronatem klasę o profilu biologiczno-chemicznym i nauk o zdrowiu w roku szkolnym 2024/2025, nawiązując w ten sposób do porozumienia o współpracy podpisanego w marcu 2021 r.

Dzięki zawartemu porozumieniu uczniowie klasy o profilu biologiczno-chemicznym i nauk o zdrowiu:

  • wysłuchają wykładów wygłoszonych przez wybranych pracowników naukowych Instytutu Nauk o Zdrowiu MUP oraz wezmą udział w innych wydarzeniach o charakterze dydaktyczno-naukowym, np. Małopolska Noc Naukowców czy Noc Biologów;
  • wezmą udział w warsztatach, szkoleniach i zajęciach praktycznych z zakresu nauk o zdrowiu, prowadzonych przez pracowników MUP w naszej szkole oraz w Oświęcimiu;
  • będą uczestniczyć w konferencjach, seminariach i sympozjach organizowanych przez Uczelnię;
  • będą mieli możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych Uczelni.