Dnia 9 października Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach miało przyjemność gościć panią dr hab. nauk humanistycznych Dorotę Jarząbek-Wasyl, profesor Katedry Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pani profesor wygłosiła wykład okolicznościowy na temat twórczości oraz wkładu Stanisława Wyspiańskiego w działalność Teatru Miejskiego w Krakowie (obecnie jest to Teatr im. Juliusza Słowackiego). Przybliżyła zgromadzonym, tj. uczniom, ale i również nauczycielom, niezwykły kunszt oraz nietuzinkowe spojrzenie na sztukę teatralną patrona naszej szkoły.

Na początku pani profesor Dorota Jarząbek-Wasyl zacytowała słowa samego artysty, które ten wypowiedział do pewnego scenografa: W teatrze wszystko musi być inaczej niż w życiu – słowa te stały się tematem owego spotkania. Opowiedziała, jakie było podejście ludzi końca XIX wieku do rozrywki, jaką oferowały teatry. Zaznaczyła, że statystycznie to niewielkie grupy osób korzystały z działalności teatru – byli to głównie zamożniejsi, lepiej wykształceni. Następnie pani profesor poruszyła temat biografii samego Stanisława Wyspiańskiego. Wspomniała jego lata młodzieńcze, kiedy to występował w szkolnym amatorskim teatrze. Jednak jako dalszą drogę kształcenia wybrał sztukę malarską – studiował w Krakowie i Paryżu. Mimo to wciąż fascynował się teatrem i posiadał niezwykłą zdolność – tzw. wyobraźnię dramatyczną. W końcu nawiązał współpracę z Teatrem Miejskim w Krakowie pod dyrekcja Tadeusza Pawlikowskiego. Co ciekawe, od 2018 roku w tymże teatrze znajduje się kurtyna zaprojektowana właśnie przez Stanisława Wyspiańskiego w ramach konkursu, którego jednak ten nie wygrał. Patron naszej szkoły uważał, że można wszystko w teatrze, co odnosi się do możliwości, jakie teatr daje samemu artyście. Pani profesor przybliżyła również okoliczności debiutu Wyspiańskiego w roli w roli scenografa, który odbył się w 1898 roku. Z okazji 100-lecia urodzin Adama Mickiewicza w Teatrze wystawiono specjalny pokaz, do którego przygotowywał on dekoracje. Zaś debiutem reżyserskim był dramat Warszawianka, wystawiony w tym samym roku. Wyspiański jako reżyser i scenograf dostrzegał istotę gry świateł oraz dźwięków na scenie. Używał własnej inwencji i korzystał z tradycji ludowej. Pani profesor zakończyła swój wywód słowami Wyspiańskiego, które mogą stanowić podsumowanie jego twórczości: Mam ten dar bowiem: patrzę się inaczej.

Pani profesor Dorota Jarząbek-Wasyl w sposób bardzo przystępny i ciekawy przybliżyła nam postać patrona naszej szkoły. Zarówno uczniowie, jak i inni zgromadzeni z zaciekawieniem wysłuchali wykładu i wynieśli z niego pokłady cennej wiedzy.

Wykład pani profesor Doroty Jarząbek – Wasyl był zamknięciem obchodów 90-lecia Liceum oraz pierwszym wykładem akademickim w tym roku szkolnym, który odbywa się w ramach patronatu naukowego Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego nad klasami naszego liceum. Kolejny odbędzie się wiosną 2024 roku.

Wiktoria Vogler, kl. 4d