Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2015

Kwartał I  pobierz
Kwartał II pobierz
Kwartał III pobierz
Kwartał IV pobierz

Sprawozdania finansowe szkoły za rok 2016

Kwartał I pobierz
Kwartał II pobierz
Kwartał III pobierz
Kwartał IV pobierz

Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2017

Kwartał I  pobierz
Kwartał II pobierz
Kwartał III pobierz
Kwartał IV pobierz

Sprawozdania finansowe Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących  im. Stanisława

Wyspiańskiego w Kętach za rok 2018

umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki obsługującej

  1. Powiatowego Zespołu nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach.

 

Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2019

Kwartał I pobierz

Kwartał II pobierz

Kwartał III pobierz

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. pobierz

Schemat organizacyjny szkoły pobierz

Stan mienia Powiatu Oświęcimskiego wg stanu na dzień 31-12-2018 r. pobierz

 
SPRAWOZDANIA FINANSOWE OD 2020 R. PUBLIKOWANE SĄ NA STRONIE BIP JEDNOSTKI OBSŁUGUJĄCEJ – POWIATOWEGO ZESPOŁU NR 10 SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH W KĘTACH:

odnośnik do strony

 
Podpisała: Grażyna Kowalska.
Opublikował: Paweł Kotlarczyk
Data: 07  stycznia 2020 r.