Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2015

Kwartał I  pobierz
Kwartał II pobierz
Kwartał III pobierz
Kwartał IV pobierz

Sprawozdania finansowe szkoły za rok 2016

Kwartał I pobierz
Kwartał II pobierz
Kwartał III pobierz
Kwartał IV pobierz

Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2017

Kwartał I  pobierz
Kwartał II pobierz
Kwartał III pobierz
Kwartał IV pobierz

Statut szkoły PobierzSchemat organizacyjny szkoły pobierz

Stan mienia Powiatu Oświęcimskiego wg stanu na dzień 31-12-2018 r. pobierz

Podpisała: Grażyna Kowalska.
Opublikował: Paweł Kotlarczyk
Data: 6 marca maja 2019 r.