5 września uczniowie naszego liceum mieli zaszczyt wziąć udział w kolejnej już – ósmej edycji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Organizatorem, jak co roku, w naszym mieście była Gminna Biblioteka Publiczna im. A. Grabowskiego w Kętach. Tego dnia uczennice i uczniowie z klas II p, III h, III p, ubrani w galowe stroje, pod opieką p. prof. Jolanty Szlachetko, zebrali się w budynku biblioteki. Niektórzy z nich – Oriana Piątek, Magdalena Matejko i Jacek Honkisz – mogą pochwalić się udziałem w poprzednich odsłonach tej ogólnopolskiej akcji.

Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 przywitaniem przez p. Agatę Szyszkę-Mądro, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, wszystkich gości i odczytaniem listu od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, p. Andrzeja Dudy. W tym roku zostaliśmy zaproszeni do wsłuchiwania się w polskie nowele rodem z XIX i XX wieku. To uczniowie naszego Liceum: Alicja Baraniecka, Wiktoria Sędziak, Karolina Turek, Oriana Piątek, Magdalena Matejko, Tomasz Kucewicz i Filip Romik rozpoczęli spotkanie głośnym odczytaniem Sawy – gawędy szlacheckiej Henryka Rzewuskiego, przenosząc tym samym wszystkich słuchaczy w realia życia w czasach konfederacji barskiej oraz panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Następnie o czytanie poproszeni zostali przedstawiciele innych kęckich szkół i instytucji, którzy przypomnieli takie utwory jak: Dobra pani Elizy Orzeszkowej, Dym Marii Konopnickiej, Katarynka Bolesława Prusa, Sachem Henryka Sienkiewicza, Rozdzióbią nas kruki, wrony… Stefana Żeromskiego, Orka Władysława Stanisława Reymonta. Honory zamknięcia spotkania znów czynili uczniowie naszej szkoły, Magdalena Matejko, Oriana Piątek, Mateusz Cinal, Jacek Honkisz, Tomasz Kucewicz, którzy wraz z p. prof. Jolantą Szlachetko interpretowali surrealistyczne opowiadanie Brunona Schulza Mój ojciec wstępuje do strażaków. Wcielanie się w role Adeli, subiekta Teodora, matki oraz Jakuba opowiadającego historię przygotowań jego ojca Józefa do akcji  strażackiej dało nam najwięcej radości.

Akcja Narodowe Czytanie, w której nasza szkoła bierze udział co roku, jest wyjątkową okazją do kontemplowania piękna języka polskiego oraz owocnym czasem refleksji nad życiem Polaków w minionych stuleciach. Z pewnością dla każdego uczestnika była to chwila przeniesienia się w rzeczywistość, która już nie powróci. Te dwie godziny naszego życia, wypełnione małymi formami narracyjnymi (od romantyzmu do międzywojnia), pozostaną w naszej pamięci na długo.

Alicja Baraniecka, II p