12 marca uczniowie klas 1m i 1g udali się do muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego, by zapoznać się z prezentowaną  obecnie wystawą. Wystawa ta jest o tyle niezwykła, że została zainicjowana i przygotowana przez dwie uczennice naszej szkoły: Oliwię Cader i Kingę Kizner.

Cała kompozycja opierała się na historii kobiet w XX wieku i została stworzona w ramach wolontariatu. Wykład, przeprowadzony także przez Oliwię i Kingę, rozpoczął się od części dotyczącej walki o prawa wyborcze, które kobiety uzyskały dopiero w 1918 r.

Poza aspektami związanymi z okresem wojennym, wykład dostarczył również wiedzy dotyczącej standardów codziennego życia ówczesnych kobiet. Począwszy od ich zależności w stosunku do mężczyzn, poprzez panującą modę i kosmetologię, kończąc na zawodach, które mogły lub nie miały prawa wykonywać.

Jedna z rzeczy, którą udało się nam zapamiętać, dotyczy praw wyborczych. O prawa te zaczęły upominać się emancypantki z Galicji. Rok 1986 był dla kobiet rokiem “wygranym”, gdyż właśnie wtedy dysponowały majątkiem, uzyskując tym samym prawo głosu w wyborach samorządowych, choć  tylko przez męża lub pełnomocnika. Jednak w dalszym ciągu nie miały prawa głosu. Już w 1981 emancypantki  odważyły się wysłać petycję z żądaniem zniesienia pełnomocnictwa w wyborach do Sejmu Krajowego. Następnym ważnym wydarzeniem w walce o prawa wyborcze kobiet w Polsce jest rok 1987, gdyż Uniwersytet Jagielloński dopuścił kobiety do studiowania na Wydziale Filozoficznym. W roku 1905 odbył się w Krakowie apel o włączenie równouprawnienia do programów politycznych. Ciekawym rokiem jest rok 1911 gdyż to wtedy odbył się po raz pierwszy w Krakowie Międzynarodowy Dzień Kobiet. Wydarzeniu towarzyszyła demonstracja tysięcy kobiet. Po wielu zmaganiach o prawa wyborcze kobiety w 1918 roku uzyskują prawo do głosowania oraz kandydowania. Jednak obie te czynności mogły odbyć się za zgodą męża.

Pierwsze  wybory odbyły się 20 stycznia 1919 roku w którym uczestniczyła wielka ilość Polek. Zaraz po odzyskaniu niepodległości udział Polek w życiu publicznym był znikomy. Dopiero konstytucja marcowa z 1921 roku zrównała prawa kobiet i mężczyzn. Mimo że kobiety uzyskały prawa wyborcze, to ich życie tak bardzo się nie zmieniło. Warto dodać, że emancypacji nie pomagały wewnętrzne podziały wśród kobiet oraz różnice wynikające ze statusu społecznego. Poniżej przedstawione kobiety są wart uwadze gdyż miały wielki wpływ w walce o prawa wyborcze w Polsce. Jedną z nich jest Maria Dulembianka- to artystka i aktywistka tzw. Pierwszej fali feminizmu. W jej malarstwie jednym z czołowych tematów była kobieta. Kolejna postać to Paulina Kuczalska- Reinschmit- była działaczką społeczną, wydawczynią i publicystką oraz feministką nazywaną  Wodzem, Hetmanką i Sterniczką. Ostatnia kobieta to Maria Moczydłowska- była pierwszą posłanką, która zabrała głos w polskim Sejmie.

Ten niezwykły pomysł narodził się w związku z niedawno obchodzonym stuleciem uzyskania praw wyborczych przez kobiety i  pokazuje jak diametralnie zmieniła się pozycja i rola kobiet w przeciągu ostatnich dekad. Czas spędzony w muzeum to z pewnością nie czas stracony, wystawę można będzie oglądać do 5 kwietnia 2019 roku.

Karolina Grygierczyk, Martyna Pająk kl.1g