Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – “Ergonomicon” Tomasz Kolber, z którym można się skontaktować poprzez email: ekspertbhp@interia.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.