Regulamin dziennik elektroniczny
Szkolny regulamin  korzystania z dotowanych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych
Regulamin zwalniania uczniów z lekcji
Formularz zwalniania uczniów
Kryteria ocen  z zachowania
Regulamin wycieczek  

załączniki do regulaminu wycieczek