Beneficjent: Powiat Oświęcimski

realizuje projekt pn.” Zajęcia z nauką – udział uczniów I LO w Kętach w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap II” dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z chemii, geografii i matematyki uczniów I LO w Kętach oraz wzrost wykorzystania technologii TIK w procesie edukacyjnym szkoły.

Dofinansowanie projektu z UE: 31 170,56 zł