Upływający rok szkolny był dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego niezwykle bogaty
w różnorodne przeżycia. Wprawdzie, aby pokusić się o ostateczne podsumowania, należy poczekać jeszcze na wyniki matur. Jednak w przypadku absolwentów „Wyspiana” trudno mówić o jakimkolwiek niepokoju – wszak od lat wiadomo,
że kończący tę szkołę należą do najlepiej zdających w Małopolsce, co potwierdzają miejsca
w rankingach sporządzanych w oparciu m.in. o wyniki matur, bowiem „Wyspian” daje gwarancję rzetelnego przygotowania się do matury.

Nauka w naszej szkole to także rozwijanie różnorodnych zainteresowań i pasji uczniowskich. Szczególnie widać to po udziale w licznych konkursach i olimpiadach.
W wielu przypadkach z sukcesem. W bieżącym roku szkolnym  tytuł finalisty uzyskali  uczniowie uczestniczący
w Olimpiadzie z Fizyki oraz Olimpiadzie z Biologii. Z kolei do etapu okręgowego wielu olimpiad przedmiotowych awansowało ponad 30 osób reprezentujących „Wyspiana” Te osiągnięcia zapewniają, że ubieganie się o indeksy na studia będzie dużo łatwiejsze, czasami nawet bez uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Podobnie w różnorodnych konkursach uczniowie „Wyspiana” zaznaczyli swoją obecność, zajmując czołowe miejsca.

Osiąganie takich sukcesów jest możliwe dzięki atrakcyjnej i różnorodnej formie kształcenia. Najnowszy projekt edukacyjny, w który zaangażowani są  uczniowie „Wyspiana” , to Małopolska Chmura Edukacyjna. Projekt daje możliwość poszerzania wiedzy z przedmiotów ogólnych takich jak biologia i matematyka dzięki zdalnemu łączeniu się z ośrodkami akademickimi, których pracownicy prowadzą zajęcia z naszymi licealistami. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach weekendowych prowadzonych przez krakowskie uczelnie, które pozwoliły im dotknąć interesujących dziedzin wiedzy. Od września 2020 roku w ramach projektu realizowane będą zajęcia z chemii i geografii.

Także współpraca z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższą Szkołą Finansów i Prawa z Bielska-Białej owocuje bezpośrednim kontaktem
z profesorami tych uczelni, odkrywającymi przed uczniami „Wyspiana” nowe możliwości rozwoju. Również udział w wyjazdach naukowych i warsztatach jest taką szansą.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego ceniona jest także własna aktywność i kreatywność. Nasza szkoła przy współpracy z Powiatem Oświęcimskim organizuje spływy kajakowe w ramach projektu „EKO AKTYWNI”, dając w ten sposób młodzieży okazję do poznawania piękna polskiej przyrody,
ale także rozwijania umiejętności organizacyjnych i radzenia sobie w różnorodnych, czasami trudnych sytuacjach.

Aby „coś poznać, przeżyć” uczniowie Wyspiana uczestniczą w spektaklach teatralnych, projekcjach filmowych, koncertach muzycznych, które są dla nich dużym doznaniem emocjonalnym i estetycznym.

Wymienione wyżej tylko niektóre działania pokazują, że „Wyspian” jest szkołą wyjątkową. Tutaj każdy uczeń może znaleźć coś dla siebie (od możliwości przeprowadzania własnych doświadczeń naukowych po liczne wyjazdy zagraniczne – byliśmy m.in. w Norwegii, Szwajcarii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Anglii, odwiedziliśmy Litwę oraz przygotowujemy wyjazd na Białoruś), rozwijać się wszechstronnie również sportowo na nowo wybudowanych obiektach  także służąc swoją wiedzą, doświadczeniem i pomocą innym.

Po prostu – „Wyspian” zawsze atrakcyjny.

 

LO im. Stanisława Wyspiańskiego