13 marca odwiedzili nas w liceum zaprzyjaźnieni seniorzy wraz z opiekunami z Dziennego Domu Seniora – „Wigor” w Kętach. Pani dyrektor Anna Zielonka oraz pani wicedyrektor Magdalena Krystian powitały gości, a nasi uczniowie – wolontariusze przygotowali scenkę teatralną o niezwykłej, poruszającej historii naszego sztandaru.

W dalszej kolejności seniorzy wraz z towarzyszącymi wolontariuszami rozwiązywali quiz o historii naszej szkoły. Rywalizacja przebiegała w przyjaznej atmosferze zaangażowania, a zwycięzcy zostali uhonorowani upominkami.

Odwiedziny seniorów w liceum są zawsze pełne wzruszeń i radości. Tym razem był to dla seniorów czas wspomnień, które budzą, przypominają o czasach, gdy szkolne korytarze były ich codziennością. Dla nas z kolei spotkania z seniorami są również doskonałą okazją do budowania mostów między pokoleniami i czerpania z bogactwa doświadczeń, jakie przynosi życie.

Szkolne Koło Wolontariatu