Sejm Dzieci i Młodzieży to przedsięwzięcie organizowane przez Kancelarię Sejmu. Tegoroczna rekrutacja  obejmowała realizację projektu, w którym upamiętnione zostały w sposób trwały losy i działalność wybranego posła na sejm w latach 1919-1939, kontynuującego swoją misję na rzecz kraju podczas II wojny światowej.

Jesteśmy uczniami klasy IM. Nasza dwójka należy do grupy dwudziestu dwóch zespołów z Małopolski, którym udało się zakwalifikować do XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. W związku z tym pierwszego czerwca weźmiemy udział w obradach sejmu młodych w Warszawie.

Na naszego bohatera wybraliśmy Jana Durczaka – wieloletniego działacza PPS i PPSD, związanego z Żywcem i Bielskiem-Białą. W latach 1919-1922 był posłem na Sejm Ustawodawczy, a w wyniku wyborów 1928 roku został zastępcą posła. Za życia cieszył się dużym szacunkiem na Śląsku, z którego pochodził. Na krótko przed śmiercią otrzymał nawet propozycję objęcia stanowiska burmistrza Białej.

W ramach realizacji zadania konkursowego stworzyliśmy dwujęzyczną stronę internetową, przedstawiającą postać Jana Durczaka. Nagraliśmy także słuchowisko i zamieściliśmy je jako element strony oraz w serwisie YouTube. Stworzyliśmy ulotki informacyjne, które przekazaliśmy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach, gdzie rozesłane zostały do pozostałych filii GBP.

Oprócz tego napisaliśmy artykuł o życiu naszego bohatera. Ukazał się w serwisie Fakty Oświęcim, InfoKęty oraz w miesięczniku Kęczanin. Wzięliśmy także udział w spotkaniu z Młodzieżową Radą Miasta i Burmistrzem, gdzie wygłosiliśmy krótki wykład.

Podczas sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży uczestniczyć będziemy w obradach dotyczących uchwały w sprawie spopularyzowania wiedzy o losach i działalności posłów na Sejm II Rzeczypospolitej w okresie II wojny światowej i w okresie okupacji. W trakcie wyjazdu do Warszawy będziemy także uczestniczyć w zwiedzaniu miejsc pamięci oraz w spotkaniach z klubami poselskimi i Minister Edukacji Narodowej.

Działanie w ramach rekrutacji do sesji Sejmu Dzieci i młodzieży było niezwykłym i satysfakcjonującym przeżyciem. Niezmiernie cieszymy się z osiągniętego sukcesu i z niecierpliwością czekamy na nadchodzący wyjazd.

Łukasz Chwierut i Kamila Kmiecik