W tegorocznym rankingu liceów ogólnokształcących przygotowanym przez miesięcznik „Perspektywy” nasza szkoła znalazła się na 37. miejscu w województwie małopolskim, awansując w rankingu wojewódzkim o 3 pozycje. Wynik ten umieszcza nas na drugim miejscu w powiecie oświęcimskim.

Warto dodać, że w rankingu ogólnopolskim nasza szkoła awansowała na 320. pozycję, przesuwając się w górę aż o 97 miejsc. Na ten sukces złożyły się wysokie wyniki egzaminów maturalnych, a także ubiegłoroczne tytuły finalistów zdobyte przez naszych uczniów w olimpiadzie chemicznej, filozoficznej oraz znajomości Afryki.

Dzięki tym wynikom, które są efektem wytrwałej pracy i sukcesów naszych uczniów w olimpiadach oraz na egzaminie maturalnym, uzyskaliśmy ponownie tytuł „Srebrnej szkoły”.

https://2024.licea.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-glowny-liceow