RODO

RODO

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – RHODO – Robert Hyla Ochrona Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: …

Statut szkoły   Regulamin dziennik elektroniczny   Szkolny regulamin  korzystania z dotowanych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych   Regulamin zwalniania uczniów z lekcji Formularz…