RODO

RODO

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – “Ergonomicon” Tomasz Kolber, z którym można się skontaktować poprzez email: ekspertbhp@interia.pl Z inspektorem ochrony…

Statut szkoły   Regulamin dziennik elektroniczny   Szkolny regulamin  korzystania z dotowanych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych   Regulamin zwalniania uczniów z lekcji Formularz…