Ogólnopolski Ranking Olimpijski Stowarzyszenia Edukacyjno – Oświatowego COPTIOSH w Białymstoku to zestawienie wyników szkół ponadgimnazjalnych w społeczno – prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych.

W tegorocznym rankingu wśród wyróżnionych znalazło się I Liceum Ogólnokształcące Wyspiańskiego w Kętach, otrzymując tytuł Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności. Jak podkreśla Kapituła, uzyskanie takiego tytułu dowodzi, że jesteśmy szkołą, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka oraz historyczna stoi na wysokim poziomie.