Kalendarium roku szkolnego 2013/1014

Zebranie i konsultacje z rodzicami  pobierz

Kalendarz wydarzeń roku szkolnego 2013/2014 pobierz

Kęty: REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWA ZADASZENIA SCHODÓW ORAZ ROBOT YMALARSKIE POMIESZCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
Numer ogłoszenia: 255620 - 2013;

data zamieszczenia: 02.07.2013

Więcej…

REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH, PRZEBUDOWA ZADASZENIA SCHODÓW ORAZ ROBOTY MALARSKIE POMIESZCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH.

Więcej…

Drogi uczniu klasy trzeciej gimnazjum!

Stajesz aktualnie przed ważną decyzją związaną z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Od niej będzie zależało, jak odnajdziesz się w dorosłym życiu. Być może jedno z Twoich marzeń to studia na renomowanych uczelniach. Aby to osiągnąć, musisz wybrać liceum, które pozwoli Ci właściwie przygotować się do tych studiów. Te oczekiwania na pewno spełni nasze Liceum im. S. Wyspiańskiego w Kętach. Od lat nasi absolwenci należą do najlepszych studentów wielu uczelni – nie tylko polskich, ale także zagranicznych.

Dla Ciebie przygotowaliśmy klasy o różnych profilach, dzięki czemu każdy uczeń będzie mógł kształcić się w wybranym kierunku, uwzględniając swoje zainteresowania, pasje, plany na przyszłość. Bowiem to Twoje plany są dla nas priorytetem! Chcemy, aby rozwój naszych uczniów przebiegał harmonijnie, zaś nauka w szkole pomogła im w przyszłości znaleźć odpowiednie miejsce w dorosłym życiu.

O ten rozwój dbamy nie tylko na zajęciach lekcyjnych. Nasi uczniowie uczestniczą w wielu różnych projektach, dzięki którym w ciekawy sposób poszerzają swoją wiedzę o świecie: wyjeżdżają na wykłady na wyższe uczelnie, organizują debaty, uczestniczą w spotkaniach z ludźmi nauki i sztuki, spotykają się z nauczycielami w ramach zajęć dodatkowych, aby lepiej przygotować się do konkursów przedmiotowych i olimpiad.

Mam nadzieję, że Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego będzie także Twoją szkołą.

Dyrektor Grażyna Kowalska