Informacja

Informacja

Informacja Dyrekcja PZ nr 11 informuje, że 27 października 2012 r. zmarła pani Krystyna Kupras – wieloletni nauczyciel języka rosyjskiego…
Wymagania Edukacyjne

Wymagania Edukacyjne

Informujemy, że w zakładce oficjalne dokumenty znajdują się wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych…