Wymagania Edukacyjne

Wymagania Edukacyjne

Informujemy, że w zakładce oficjalne dokumenty znajdują się wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych…