Grupy humanistyczne z klas licealnych uczestniczyły w wykładach historycznych poświęconych Andrzejowi Patrycemu Nideckiemu. Wydarzenie zorganizowano w Muzeum Zamek w Oświęcimiu z okazji wrześniowego święta miasta oraz obchodów Roku Nideckiego.

 

Jako pierwszy wystąpił profesor Wacław Walecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki jego prelekcji lepiej można było poznać XVI-wieczny świat w jakim przyszło żyć Nideckiemu. Zrozumieć jakie ważne wydarzenia towarzyszyły mu w dorastaniu i co zdecydowanie miało wpływ na jego twórczość. Ponadto z wykładu profesora dowiedzieliśmy się, że Andrzej Patrycy pochodzi z Oświęcimia oraz posiada korzenie w Nidku koło Andrychowa. Sprawiło to, że jego postać stała się nam dużo bliższa. Zaimponowała nam jego przyjaźń z Janem Kochanowskim i znajomość języków łacińskiego i chińskiego. Po wykładzie profesora Waleckiego prelekcje wygłosili doktoranci z UJ. Pani Justyna Siwiec mówiła o mowach humanisty, między innymi o trzech peanach pochwalnych z czasów, kiedy pełnił funkcję sekretarza Stefana Batorego. Natomiast pan Michał Gołębiowski omówił strategie retoryczne jakie zastosował Nidecki w „De Ecciesia vera et falsa”, gdzie przedstawione zostały argumenty użyte przez niego w obronie Kościoła katolickiego. Wszystkie wykłady zainteresowały młodych humanistów i ukazały Nideckiego w nowym świetle.
Emilia Gawlas, IIhg