15 maja 2014r. w godzinach 10:00 – 14:30 klasy Ip oraz Ihg uczestniczyły w konferencji organizowanej przez Państwową Szkołę Muzyczną w Oświęcimiu, dotyczącej nauki naszego papieża i jego związku z powiatem oświęcimskim. Wykład rozpoczął się o godzinie 11. Przed wejściem na salę każdy uczestnik otrzymywał mały upominek w postaci książeczki zawierającej informacje o ważnych wydarzeniach związanych ze Świętym.

Konferencję prowadził były starosta oświęcimski, który skierował do słuchaczy słowa wstępne i zapowiadał kolejnych wykładowców. Zaraz po nim wypowiedział się obecny Starosta Józef Krawczyk, przedstawiając postać Jana Pawła II jako Honorowego Obywatela Ziemi Oświęcimskiej. Słowo do uczestników konferencji skierował także Biskup ks. prof. Roman Pindel Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Wstęp zakończyła ,,Barka’’ w wykonaniu zespołu muzycznego PSM.

Właściwe wykłady rozpoczął ks. prof. Marek Chmielewski z KUL-u, rozwodząc się nad troską o życie duchowe człowieka. Po nim przemawiali dr Monika Waluś i dr Marek Jurek. Pani zatrzymała się nad tematem ,,Rodzina – wstęp do cywilizacji miłości”, natomiast były kandydat na prezydenta – ,,Cywilizacja życia, naturalny fundament cywilizacji chrześcijańskiej”.

Na zakończenie nauczyciele wraz z uczniami PSM zachwycili nas występem muzycznym prezentując 4 utwory mistrzów muzyki poważnej. Po konferencji wszyscy udali się na przepyszny poczęstunek, który zachwycał zarówno wzrok, jak i podniebienie . W hallu można było nabyć książki dotyczące nauki Jana Pawła II.

Całość zakończyła się wcześniej niż planowano i ok. godziny 14:30 wróciliśmy pod budynek szkoły pełni pozytywnych wrażeń i zdobytej wiedzy.

Agata Gałosz, Marlena Zaremba Ip