articles: glosowanie.JPG

Celem projektu Młodzi głosują jest zmiana postawy społeczeństwa a w szczególności młodych ludzi do wyborów oraz działalności obywatelskiej. Projekt CEO ma przygotować uczniów do podejmowania świadomych decyzji wyborczych. Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują – często po raz pierwszy – ważną aktywność obywatelską.
Projekt towarzyszy wszystkim wyborom i referendom państwowym od roku 1995. W młodzieżowych wyborach parlamentarnych 2007 uczestniczyło 1270 szkół, a głosowało ponad 230 tysięcy uczniów. W projekcie Młodzi głosują uczestniczyło dotąd prawie 2,3 miliona uczniów z całej Polski. Projekt uzyskał poparcie środowisk społecznych, a o jego efektach niejednokrotnie informowały media.

Projekt Młodzi głosują w swoim założeniu jest daleki od jakiejkolwiek agitacji politycznej – zależy nam wyłącznie na angażowaniu młodych ludzi w demokratyczne wybory i obywatelskie działanie. Dlatego też wyniki wyborów młodzieżowych mają w pewnym sensie znaczenie drugorzędne – najważniejszy jest cały towarzyszący im proces edukacyjny.

Uważamy, że szeroko prowadzona akcja wyborów wśród młodzieży w przyszłości może zwiększyć frekwencję w wyborach powszechnych, a także ma szansę zmienić społeczne nastawienie do inicjatyw obywatelskich. Ten głos oddany przez młodych ludzi jest dla nich często pierwszą prawdziwą szansą wyrażenia własnego zdania w sprawach ważnych dla kraju!

PROTOKÓŁ WYNIKÓW WYBORÓW

Nad przebiegiem wyborów czuwała Młodzieżówa Komisja Wyborcza w składzie:

Karolina Wróbel - przewodnicząca
Rita Hinz - z-ca przewodniczącego
Karolina Radomyska - członek
Agnieszka Krawczyk - członek
Gabriela Korczewska - członek

Osób uprawnionych do głosowania - 381
Głosów oddanych - 137

w tym:
- głosów nieważnych - 3
- głosów ważnych - 136

Głosów ważnych oddanych na:

Lp. Nazwa Komitetu wyborczego Liczba oddanych
głosów
1. Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej 8
2. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 1
3. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 1
4. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 7
5. Komitet Wyborczy Libertas 5
6. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 2
7. Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) 4
8. Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej 4
9. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 79
10. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 25

Frekwencja uczniów w wyborach świadczy, że do demokracji dorośli uczniowie naszego gimnazjum. Zastanawiamy się nad niską frekwencją uczniów LO. Wydaje się, że realizacja przedmiotu WOS już od I klasy gimnazjum wpłynęła na tak dużą świadomość patriotyczną. W LO przedmiot WOS wprowadzony jest (w większości klas) dopiero w klasie III.

articles: listy_wyborcze.JPG

articles: komisja.JPG

articles: glosowanie2.JPG

articles: 4czerwiec.JPG