articles: AniaMalanowska 1.jpg

MAMY POSŁA!
ANIA MALANOWSKA NA XIV SESJI SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY!

Wojewódzki Zespół Organizacyjny Sejmu Dzieci i Młodzieży powołany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie dokonał 11 kwietnia br. oceny nadesłanych prac i zakwalifikował 41 z nich do uczestnictwa w XIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbędzie się 1 czerwca 2008 r.

Do Kuratorium Oświaty w Krakowie nadesłano 252 prace, w tym 4 ze szkoły podstawowej, 210 z gimnazjów, 38 ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego województwa małopolskiego. Zgodnie z art. 3 „Ordynacji wyborczej Sejmu Dzieci  i młodzieży” wyboru prac dokonano spośród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Największym powodzeniem cieszył się temat trzeci „Twoje wystąpienie poselskie w sprawie dla Ciebie najważniejszej”, na który nadesłano 125 prac. Temat drugi „Kryteria, które powinien spełniać kandydat na posła” wybrało 94 uczniów, a na temat pierwszy – „Poseł w wybranym okresie historycznym i współcześnie” prace napisało 33 uczniów.

Komisja oceniała prace według następujących kryteriów: zawartość merytoryczna, w tym realizacja wybranego tematu, źródła informacji, przedstawienie propozycji rozwiązania omawianych problemów, oryginalność pomysłu, praca jako udział w dyskusji. Przy ocenie prac brano również pod uwagę: uzasadnione użycie cytatów, adekwatne odniesienie się autora do zdarzeń rzeczywistych, doświadczeń i własnych przemyśleń oraz jasne określenie zajmowanego przez autora stanowiska.

Praca Ani nabrała  ostatecznego kształtu dzięki pomocy nauczyciela – opiekuna, pani Anny Zielonki, w treść pracy.

Zgodnie z przyznanym dla całego województwa małopolskiego limitem 41 mandatów, z powiatu oświęcimskiego pojadą dwie osoby: gimnazjalistka z Brzeszcz oraz Ania Malanowska z kl. II h z naszego liceum.

Serdecznie gratulujemy!!!

„Wyspian” górą! Nic o nas bez nas!