articles: plakat.jpg

W ramach projektu Młodzi głosują uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach w okresie poprzedzającym wybory działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych. Celem projektu Młodzi głosują jest zmiana postawy społeczeństwa a w szczególności młodych ludzi do wyborów oraz działalności obywatelskiej. Nasz projekt ma przygotować uczniów do podejmowania świadomych decyzji wyborczych. Organizując w swojej szkole młodzieżowe wybory, uczniowie poznają w praktyce ich zasady i znaczenie, a także podejmują – często po raz pierwszy – ważną aktywność obywatelską.

Projekt towarzyszy wszystkim wyborom i referendom państwowym od roku 1995.Projekt Młodzi głosują w swoim założeniu jest daleki od jakiejkolwiek agitacji politycznej – zależy nam wyłącznie na angażowaniu młodych ludzi w demokratyczne wybory i obywatelskie działanie. Dlatego też wyniki wyborów młodzieżowych mają w pewnym sensie znaczenie drugorzędne – najważniejszy jest cały towarzyszący im proces edukacyjny.

Uważamy, że szeroko prowadzona akcja wyborów wśród młodzieży w przyszłości może zwiększyć frekwencję w wyborach powszechnych, a także ma szansę zmienić społeczne nastawienie do inicjatyw obywatelskich. Ten głos oddany przez młodych ludzi jest dla nich często pierwszą prawdziwą szansą wyrażenia własnego zdania w sprawach ważnych dla kraju!

Rola i funkcje Parlamentu Europesjkiego!
Parlament Europejski jest prawdziwym międzynarodowym forum, na którym swoje stanowiska przedstawiają liczni przywódcy… chcesz wiedzieć o kim mowa?    CZYTAJ

FrAkcje!
Przeczytajcie krótki tekst na temat frakcji politycznych. Dowiecie się z niego o zasadach wstępowania do frakcji oraz poznacie grupy polityczne funkcjonujące obecnie w Parlamencie Europejskim!   CZYTAJ

I po co to głosowanie?!
Poznaj 10 powodów, dla których warto pójść na głosowanie. CZYTAJ

Co Ty wiesz o wyborach w Polsce?
Zapoznaj się z fragmentami polskiej ordynacji spróbuj rozwiązać problemy młodych ludzi związane z wzięciem udziału w wyborach. CZYTAJ