10 kwietnia w naszej szkole odbyły się warsztaty „Między nauką a codziennością – promieniotwórczość – mam wiedzę, nie mam strachu” w ramach projektu MEiN. Wykłady z zakresu promieniowania jonizującego przeprowadził dr inż. Filip Jędrzejek z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie z Wydziału Energetyki i Paliw. Nasi uczniowie zapoznali się z występowaniem promieniowania w codziennym życiu, a dzięki poznanym naukowcom i ich dokonaniom (Henri Becquerel, Rolf Maximilian Sievert) przekonali się, że nie należy się go obawiać. Młodzież pod opieką prowadzącego badała rozpad promieniotwórczy grudki uranu za pomocą różnych metod, a także poznała jego zastosowanie w przemyśle, jakim jest produkcja energii elektrycznej i izotopów medycznych. Słuchacze dowiedzieli się o zastosowaniu uranu w szklarstwie przy produkcji zielonego szkła, które doskonale znają nasze babcie.