W konferencji “Młodzież – Praca – Unia Europejska. W dobie społeczeństwa informacyjnego XXI wieku” uczestniczyli dwaj uczniowie naszej szkoły: Tomasz Wawrzyczek oraz Radosław Łysek. Została ona zorganizowana przez Polską Fundację im. Roberta Schumana, Wyższą Szkołę Europejską im. ks. J. Tischnera z Krakowa oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w której to gmachu odbyła się 23 marca 2004. Główne spotkanie miało miejsce w najbardziej znanej i charakterystycznej sali notowań. Pierwszą część konferencji formalnie rozpoczęli Piotr Szeliga – Wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych oraz Róża Thun – Prezes Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Następnie mieliśmy okazję wysłuchać wystąpień trzech ekspertów zajmujących się na co dzień różnymi dziedzinami życia, które w swoich wystąpieniach próbowali skorelować z tematem konferencji a w efekcie z niedaleką perspektywą tego, że formalnie “staniemy się” Europejczykami. Tylko formalnie, bo wszyscy trzej prelegenci już dawno czują się obywatelami zjednoczonej Europy a ich wystąpienia miały nam pokazać, jak być nie tylko świadomym, ale i aktywnym Europejczykiem. Jako pierwszy wystąpił Dr Henning Tewes, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, a tematem jego wystąpienia była: “Nauka i praca w wielokulturowej Unii Europejskiej”. Mówił on głównie o permanentnej potrzebie uczenia się przez całe życie, potrzebie bycia mobilnym i komunikatywnym jak również elastycznym jako głównych czynnikach, które w dużym stopniu mogą nam pomóc w osiągnięciu sukcesu naukowego jak również zawodowego w Unii Europejskiej. Wskazał on również na problemy, z jakimi boryka się UE na rynku pracy oraz podawał wiele sposobów na ich uniknięcie. Następnie na temat “Młodzież w dobie społeczeństwa informacyjnego” wypowiedział się Piotr Szeliga, który przekonywał, że informacja to nie to samo co wiedza a korzystając z najnowszych osiagnięć techniki w dziedzinie przekazu informacji – z których większość jest zbędna, tzw. szum informacyjny – trzeba działać wybiórczo. Na koniec pierwszej częci wystąpił Dr Leszek Jesień z Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera z Krakowa. W jego wypowiedzi na temat: “Dlaczego warto uczyć się o Unii Europejskiej” poruszał głównie temat tego, jak zdobyć dotację na taką naukę, być może nie koniecznie w Polsce, bo to że warto uczyć się w Unii jest chyba oczywiste. Tym samym wystąpienie to zakończyło pierwszą część konferencji a uczestnikom pozwolono odetchnąć dając godzinną przerwę na obiad. Część druga to praca warsztatowa w grupach, do wyboru były trzy tematy:

  • Programy Unii Europejskiej skierowane do młodzieży
  • Giełda Papierów Wartościowych i rynki kapitałowe
  • Autoprezentacja w kontaktach z pracodawcą

Jednogłośnie wybraliśmy temat drugi, uznając go za najbardziej atrakcyjny i w opinii uczestników innych grup warsztatowych: “chyba rzeczywiście tak było”. Spotkanie prowadziła Iwona Pawlina, ekspert GPW i zarazem Wicedyrektor działu Marketingu i Edukacji. Na spotkaniu przedstawiono nam historię oraz zasady działania giełdy, mogliśmy się również zapoznać z wszystkimi instrumentami, jakimi giełda dysponuje w obrocie kapitałem od akcji począwszy a na opcjach i kontraktach terminowych skończywszy. Odrębnym tematem była integracja Europejska i jej wpływ na rynki kapitałowe i giełdę. Mogliśmy dowiedzieć się trochę o konsolidacji Europejskiego oraz światowego rynku kapitałowego i konsekwencjach tego procesu. Konferencja zgodnie z jej założeniem ugruntowała w nas przekonanie bycia “ludźmi starego kontynentu”, którzy z entuzjazmem będą wprowadzać “go” w nową erę, jednoczyć się i czerpać z tego korzyści. To wszystko prawda i nie myślcie, że to tylko jakieś górnolotne, bezzasadne hasła.
Linki: