29 kwietnia każdego roku obchodzony jest Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. Święto ma na celu podkreślenie znaczenia solidarności i współpracy pomiędzy różnymi pokoleniami.

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej 20 osobowa grupa wolontariuszy z naszego liceum uczestniczyła w warsztatach artystycznych wraz z Seniorami w kęckim Domu Seniora „Wigor”. W efekcie wspólnej pracy młodzieży i Seniorów powstały wartościowe kolaże, obrazujące ich świat zainteresowań, pasji, doświadczeń oraz wspólnych motywów łączących oba pokolenia. Te małe dzieła były inspiracją do wzajemnych pogadanek, które upływały w przyjaznej atmosferze wzajemnego szacunku.

Ważne jest, aby pamiętać o znaczeniu solidarności międzypokoleniowej nie tylko w tym jednym dniu, ale przez cały rok. Wzajemne wsparcie, szacunek i otwartość na potrzeby innych pokoleń są kluczowe dla budowania harmonijnego społeczeństwa i tworzenia lepszej przyszłości dla wszystkich.

Wolontariusze