We wtorek 25 marca 2014 roku w auli naszej szkoły odbyła się debata w ramach XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, który od 1994 roku propaguje parlamentaryzm wśród młodzieży gimnazjalnej i pondgimnazjalnej.

Problemy, które poruszano podczas dyskusji, dotyczyły wielu kwestii. Pierwszy z nich („Co zrobić, aby zwiększyć aktywność w wyborach i życiu społecznym?”) prowadzili Beata Zemanek i Jakub Tyrtania. Do rozmowy zaproszeni zostali przedstawiciele władz samorządowych (burmistrz Gminy Kęty Tomasz Bąk, przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Jurzak oraz radni Maciej Hejnowicz i Janusz Kruczała), lokalne media (Przemysław Golonka z info kety), gospodarz szkoły (dyrektor Grażyna Kowalska) oraz uczniowie i studenci. Debatujący doszli do wniosku, że część młodzieży wykazuje zainteresowanie polityką i życiem społecznym, lecz należy ich do tego zachęcić. Młodzi chcieliby bezpośrednich spotkań z przedstawicielami władzy oraz aktywnie działających stowarzyszeń dla nastolatków.

Drugi panel dyskusyjny prowadziły Zuzanna Mreńca i Karolina Jasik. Punktem wyjścia do wszystkich poruszanych przez nie problemów były dane statystyczne pochodzące z przeprowadzonych przez uczennice ankiet w trzech kęckich szkołach, w przedziale wiekowym od 16 do 20 lat, a także frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w poprzednich latach, przedstawiona przez panią Ewelinę Jurę-Bączek – Sekretarz Gminy Kęty. Kolejne pytania dotyczyły przyczyn niechęci do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego mieszkańców Gminy Kęty. Dyskutujący wspólnie  stwierdzili, że tak niski, czynny udział w wyborach młodych kęczan wynika głównie z ich braku wiedzy na temat Unii Europejskiej, co wiąże się z nieznajomością korzyści, z których mogą czerpać z przynależności Polski do Unii Europejskiej. Brak podstawowych wiadomości skutkuje także zanikiem świadomości obywatelskie ,przejawiającej się głównie w traktowaniu głosowania jako obowiązku. Podsumowując debatę, zauważono, że mające na celu przyciągnąć 25 maja 2014 roku do urny jak największą ilość młodych kęczan działania powinny się skupić przede wszystkich na edukacji najmłodszej części społeczeństwa, a nie tylko na rozreklamowaniu samych wyborów.

Kolejna debata prowadzona przez Julię Podczaską i Paulinę Zastawny dotyczyła podobnego problemu. Do dyskusji zaproszeni zostali m.in.: Dorota Niedziela, posłanka na Sejm RP, Elżbieta Achinger, posłanka na Sejm RP, Zbigniew Starzec, starosta Powiatu Oświęcimskiego, Aleksandra Bibrzycka, sekretarz Powiatu Oświęcimskiego, Tomasz Bąk, burmistrz Gminy Kęty, Piotr Grabowski, komendant Hufca Kęty. Prowadzące zaprezentowały wyniki ankiety przeprowadzonej wśród setki młodzieży, a następnie zachęciły gości do skomentowania jej wyników. Po burzliwej dyskusji debatujący w ramach podsumowania mieli za zadanie wypisać działania, które są w stanie sami we własnym zakresie zrealizować.

Druga grupa debat realizowała temat:,, Polski powiat, gmina- jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?” Prowadziły je Karolina Tlałka i Daria Dwornik oraz Weronika Kołek i Joanna Szlagor. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in., starosta Powiatu Oświęcimskiego Zbigniew Starzec, sekretarz Aleksandra Bibrzycka, zastępca wójta Gminy Czernichów- Jacek Kozak, radni Maciej Hejnowicz, Wacław Front i Janusz Kruczała, dyrektor PZ nr 11 Grażyna Kowalska, nauczyciele PZ nr 11 oraz uczniowie. Punktem wyjścia do dyskusji była prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród 100 uczniów. Podczas debaty wyciągnięto wnioski, że z członkostwa w Unii Europejskiej płynie wiele korzyści, dzięki którym jakość naszego życia staje się coraz lepsza. Zwrócono szczególną uwagę na efektywność wykorzystania środków unijnych przeznaczanych na programy rozwijające młodych. Dzięki nim mogą poszerzać swoje horyzonty, zdobywać nowe kompetencje, realizować marzenia. Nie mniej istotne są korzyści wynikające z możliwości uczenia się w szkołach na terenie całej Unii Europejskiej. Studiując za granicą, wielu młodych ludzi miało szansę poznania zupełnie innego modelu kształcenia, zaś dzięki temu stali się ludźmi bardziej otwartymi i lepiej przygotowanymi do rywalizacji na europejskim rynku pracy.

Kilkugodzinna debata pozwoliła na wymianę poglądów osób o różnym doświadczeniu, wiedzy, poglądach politycznych. Mamy nadzieję, że dzięki przeprowadzonej dyskusji młodzi ludzie bardziej zaangażują się w życie społeczne i ich aktywność już w najbliższych wyborach będzie większa.