30 maja 2017 r.  odbył się w Powiatowym Gimnazjum w Kętach Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Na sali gimnastycznej odbyło się spotkanie uczniów gimnazjum z edukatorem cyfrowym panią E. Szymlak. W zajęciach uczestniczyli uczniowie 8 klas wraz z opiekunami .

Następnie odbyły się  warsztaty dla klas drugich II a, II b, II c nt. “Bezpieczeństwo w kontakcie z innymi użytkownikami Internetu”. Każda klasa została podzielona na 4-5 grup.  Uczniowie odgrywali scenki rodzajowe do wylosowanego zadania. Panowała miła atmosfera.

Ostatnim punktem programu było spotkanie z nauczycielami  i przedstawienie im ciekawych elementów zw. z narzędziami cyfrowymi (np. kursów e-learningowych, scenariuszy, filmów).  Duże zainteresowanie wzbudziły certyfikaty i kursy e-lerningowe.

Młodzież przygotowała gazetkę ścienną z ładnymi plakatami oraz prezentację komputerową  o  przeciwdziałaniu cyberprzemocy “Jak bezpiecznie korzystać z Internetu – poradnik”

W dniu 1.VI.2017r w sali informatycznej odbyła się premiera 5 filmów nakręconych przez uczniów
“Niebezpieczna przygoda’
” Wymarzony telefon”
“Hejt”
” Groza w Moviestarplanet”
“Pamiętaj że..”

Po projekcji uczniowie rozdawali przygotowane przez nich  ulotki dotyczące zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych.