articles: N4 [1024x768].jpg

Norymberga – miejsce szczególne

13 października 2010 r. uczniowie LO im. St. Konarskiego w Oświęcimiu oraz uczniowie klas I d i Ig naszego Liceum wraz z opiekunami
rozpoczęli wycieczkę do historycznego miasta – Norymbergi, gdzie niegdyś odbywały się zjazdy niemieckiej Partii Faszystowskiej.
To w tym mieście w kwietniu 1935 Hitler postanowił „ostatecznie rozwiązać kwestię żydowską”,
a tuż po wojnie, w latach 1945-1949, odbywały się procesy sądowe przeciw zbrodniarzom hitlerowskim.
14.10. zaraz po przyjeździe na miejsce wszyscy uczniowie rozpoczęli wizytę studyjną zorganizowaną przez Centrum Dokumentacyjne Terenu Zjazdów Partyjnych NSDAP w Norymberdze.

Gospodarze przyjęli nas serdecznie w Muzeum zaprojektowanym przez Alberta Speera. Stanowi ono połączenie surowych murów (pozostałości po kompleksie przestrzenno-architektonicznym, gdzie niegdyś odbywały się zjazdy NSDAP) oraz stylu nowoczesnego, który przejawia się w użyciu szkła i stali.

Odbywająca się tam wystawa podzielona była na dwie części: stałą, mówiącą o nazizmie, drodze do władzy absolutnej przez NSDAP oraz czasową „Das Gleis” (Tor) – „Ludzkie transporty w nieludzkich warunkach”. Instalacja ta podkreślała rolę, jaką odegrały Niemieckie Koleje (Deutsche Bahn) w tych zbrodniczych wydarzeniach. Celem naszego wyjazdu było poznanie brutalnej przeszłości Norymbergi oraz poszerzenie wiedzy na temat  ideologii narodowego socjalizmu.

Po obejrzeniu wystawy w DOKUCentrum zdecydowaliśmy się na zwiedzenie starego miasta, do którego pojechaliśmy pociągiem. Co prawda mieliśmy problem z zakupem biletów w niemieckich automatach,  ale w końcu udało się i dotarliśmy do wyznaczonego celu.

Wyjazd poszerzył naszą świadomość historyczną, dotyczącą nie tylko naszego narodu. Pokazał nam punkt widzenia społeczności niemieckiej na własną, trudną historię.
Do Polski wróciliśmy wczesnym rankiem dnia 15 października.  Warto wspomnieć , że sponsorem wyjazdu i patronatem koncernu były Deutsche Bahn AG. Projekt zainicjowano z okazji przypadającej w tym roku  175 rocznicy powstania pierwszego odcinka linii kolejowej w Niemczech.

Karolina Szczęść
Monika Czechowska
Kinga Osierda
Karolina Radomyska
Marta Skowronek