Powiatowy Zespół Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. St. Wyspiańskiego w Kętach obchodził hucznie dnia 9 maja 2007 roku „Dzień Europy”. Dla uczczenia 50. rocznicy Traktatu Rzymskiego, do inicjatywy „Dni Europy w szkołach” włączyło się 50 regionów reprezentujących 18 państw Unii Europejskiej, w tym Polska. Uczestniczyło w niej ok. 97.000 uczniów z 4.420 klas. Na spotkania z uczniami dotarło bezpośrednio z Brukseli ponad 90 urzędników Komisji Europejskiej zajmujących się współpracą międzynarodową i pomocą krajom trzecim. Inicjatywa ma na celu wzrost wiedzy młodzieży na temat działań podjętych przez Unię Europejską na całym świecie. Odwiedzając takie regiony, jak Liberec w Czechach, Jelgava na Łotwie, czy Kęty w Polsce, by spotkać się z europejskimi uczniami i wysłuchać ich opinii, urzędnicy zainicjowali dyskusję na temat wartości i zasad, które stanowią podstawę europejskiej solidarności w czasie, gdy Unia Europejska obchodzi 50. rocznicę istnienia.
Uczniów oraz zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele pozostałych szkół średnich w Kętach (PZ Nr 9 i PZ Nr 10), przywitał dyrektor PZ Nr 11 Tomasz Bąk. Do tematyki spotkania oraz idei zjednoczonej Europy nawiązał w swej prezentacji multimedialnej Jarosław Pszczółka – absolwent tut. szkoły a obecnie student politologii i założyciel Młodzieżowej Rady Studenckiej w Kętach.

Wiedzą, jaką młodzi ludzie posiadają o Unii Europejskiej, mogli podzielić się z rówieśnikami podczas dyskusji. Zaproponowana tematyka spotkała się z zainteresowaniem. Do polemiki o „Tolerancji i prawach człowieka we współczesnej Europie” wprowadziła psycholog Beata Bukowska-Jura. Problem nietolerancji i podziałów wśród młodych ludzi uwarunkowanych społecznie i kulturowo jest dosyć wyraźnie zauważany i w większości nie akceptowany przez nich. Zaś problemy „Demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Ukrainy” rozpatrywała w sali obok młodzież gimnazjalna. Prowadzący dyskusję sekretarz Samorządu Uczniowskiego Łukasz Witkowski został zmuszony przez rozmówców do ciężkiej pracy z powodu temperatury jaka powstała w sali. Młodzi europejczycy żywo wyrażali swoje opinie i argumenty nt. współczesnych stosunków politycznych na Ukrainie i niedalekiej jej przyszłości w Europie, zauważając problem stosunków z Rosją. Na zakończenie dyskusji uznano nie jednogłośnie, że demokracja jest właściwym kierunkiem rozwoju dla współczesnej Ukrainy.

Po zakończonym panelu dyskusyjnym młodzież odpowiedziała na kilka pytań zadanych przez nas. Poziom wiedzy oraz znajomość aktualnych zagadnień związanych z Unią Europejską uczniów naszej szkoły, jak wynika z poniższych danych, jest wysoka.

REFERENDUM UNIJNE
1. Czy UE zezwala na karę śmierci?
 Tak 38  Nie 163
2. Czy uważasz, że wprowadzenie Euro będzie korzystne dla Polski?
 Tak 101  Nie 103
3. Czy język angielski, niemiecki i francuski są jedynymi językami urzędowymi w UE?
 Tak 79  Nie 120
4. Czy UE posiada własne siły zbrojne?
 Tak 87  Nie 121
5. Czy UE wyznacza prawa dotyczące zawarcia małżeństwa?
 Tak 85  Nie 112
6. Czy na fladze UE widnieje 15 gwiazdek?
 Tak 71  Nie 127
7. Czy Szwajcaria należy do UE?
 Tak 73  Nie 113
8. Czy Turcja jest członkiem UE?
 Tak 56  Nie 135

W nawiązaniu do tematyki krajów byłego bloku wschodniego dyrektor szkoły Tomasz Bąk przedstawił retrospektywę z wycieczki na Litwie. Uzupełniając swą opowieść zdjęciami stworzył obraz kraju pełnego polskich śladów historii, religijności i piękna, który koniecznie należy poznać i dotknąć.

Uczniowie próbowali swych sił w zawodach i grach zręcznościowych. Były zatem Scrable, można także było poprowadzić wirtualny samochód wyścigowy. Podziwiano jazdę na kładach. W grze niektórzy zatracili się całkowicie.

Przyjechał do nas z Brukseli jeden z urzędników Komisji Europejskiej, pan Jeremi Nagoda, zajmujący się współpracą międzynarodową oraz pomocą krajom trzecim. Spotkanie z uczniami rozpoczęła krótka prezentacja zaproszonej osoby, które miało miejsce na sali gimnastycznej. Wartościowe i radosne oraz pozbawione skrępowania były spotkania do jakich doszło w gronach klasowych. Kameralne warunki skłaniały do ciekawych pytań i śmiałych polemik. Gimnazjaliści zaskakiwali pytaniami, które – jak zauważył pan Nagoda – niewiele osób odważy się zadać w Brukseli prawnikom, z powodu trudności w odpowiedzi na nie. Pytanie „Czy można wypisać się z Unii Europejskiej?” nastręczyło niemałych kłopotów urzędnikowi Komisji Europejskiej. Licealiści okazali się również trudnym przeciwnikiem w dyskusji uparcie stawiając pytania w taki sposób by uzyskać na nie satysfakcjonującą odpowiedź. Spotkanie pana Jeremiego Nagody z uczniami kęckich szkół średnich zakończyło się w przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, że inicjatywa odwiedzania młodzieży w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przez urzędników Komisji Europejskiej nie zostanie zaniechana i w przyszłym roku będziemy ponownie mieć okazję do równie ciekawego spotkania.

Na zakończenie „Dnia Europy w Wyspianie” uczniowie bawili się przy muzyce zespołu Brecht, w skład którego wchodzą uczniowie kęckich szkół.