Tradycyjnie uczniowie “Wyspiana” uczestniczą w wielu olimpiadach przedmiotowych, w większości przypadków z sukcesami. W zawodach szkolnych XLIV Olimpiady Geograficznej wzięło udział dwoje uczniów: Agata Kuźma z klasy II hg i Sebastian Bryzek z klasy III hg. Pierwszy etap olimpiady polegał na napisaniu pracy na jeden z czterech tematów zaproponowanych przez Komitet Główny Olimpiady.

Tematem pracy Agaty była ocena znaczenia gleb dla rozwoju rolnictwa w Gminie Kęty. Sebastian zaprojektował trasę jednodniowej wycieczki rowerowej doliną Soły z Bielan do Czernichowa. Napisanie prac wymagało od uczniów wykonania badań terenowych, wyszukiwania wiadomości w literaturze i w wielu instytucjach oraz przeprowadzeniu wywiadów z mieszkańcami.

Decyzją jury olimpiady do II etapu czyli zawodów okręgowych, które odbędą się 9-11 lutego 2018 r. został zakwalifikowany Sebastian Bryzek, uczeń p. prof. Bożeny Nycz, z wynikiem 90 punktów na 100 możliwych. Również dobry wynik, choć bez kwalifikacji, uzyskała Agata, która będzie miała możliwość wykorzystania swojego doświadczenia w przyszłorocznych zawodach.

Gratulujemy Sebastianowi i prof. B. Nycz i liczymy na kolejny sukces.