Jak co roku w czerwcu podawane są wyniki egzaminu gimnazjalnego, który uczniowie klas trzecich pisali prawie dwa miesiące temu. Przypomnę, że ten egzamin przeprowadzany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną składa się z trzech części ( sprawdzających umiejętności z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz znajomość języków obcych). Tradycyjnie już uczniowie Powiatowego Gimnazjum znakomicie poradzili sobie z całym testem, udowadniając, że ostatnie trzy lata nauki to czas efektywnie wykorzystany.

We wszystkich częściach osiągnęli wyniki znacząco wyższe zarówno od średniej województwa, jak i powiatu oraz gminy. Szczególnie imponujące są wyniki z matematyki (która jak zawsze sprawiała problemy- ale nie naszym uczniom!). Średnio nasi gimnazjaliści osiągnęli wynik ponad 20 punktów procentowych lepszy niż w województwie, powiecie i gminie . Równie dobrze było z języków obcych, bowiem egzamin z angielskiego na poziomie podstawowym to średni wynik na poziomie 84% (czyli o 20 punktów procentowych więcej niż w całym województwie). Jeszcze większe różnice zaobserwowano  na poziomie rozszerzonym – średnie wyniki przewyższały te osiągnięte w innych gimnazjach województwa prawie o 25 punktów procentowych. Także dobrze nasi gimnazjaliści wypadli z pozostałych przedmiotów: z języka polskiego o ponad 10 punktów procentowych więcej niż w całym województwie, z historii i WOS o prawie 10 punktów procentowych., zaś z nauk przyrodniczych o prawie 12 punktów procentowych.

Takie efekty egzaminu gimnazjalnego potwierdzają, że dzięki zaangażowaniu uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli można osiągnąć naprawdę znakomite efekty. Gratulujemy wyników i mamy nadzieję, iż to, czego gimnazjaliści nauczyli się do tej pory, będzie uzupełniane w kolejnym cyklu kształcenia- czyli w liceum.