Sejm Dzieci i Młodzieży to inicjatywa propagująca parlamentaryzm wśród uczniów. Podobnie jak Sejm RP składa się z 460 posłów, w tym przypadku osób, których prace konkursowe zostały najwyżej ocenione przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Co roku w tym gronie znajdują się uczniowie “Wyspiana” i to oni w największej liczbie reprezentują Małopolskę podczas obrad na Wiejskiej.

W tym roku podczas sesji 26 i 27 września w ławach poselskich zasiadała uczennica klasy I, Weronika Hołda.

Oto jej relacja…

Rok 2018 jest szczególnie ważny dla mnie jako młodej Polki. Rzeczpospolita Polska świętuje 100-lecie odzyskania niepodległości i 100-lecie uzyskania praw wyborczych kobiet. W tym roku obchodzimy również inną ważną rocznicę – 550-lecie parlamentaryzmu polskiego. W 1468 roku król Kazimierz Jagiellończyk zwołał sejm koronny do Piotrkowa. Zapoczątkowano wówczas praktykę obradowania z udziałem posłów wybranych na sejmikach, tworzących oddzielną izbę. W ten sposób powstał dwuizbowy parlament polski.

Z perspektywy swojego podwórka postanowiłam przystąpić do projektu „Sejm Dzieci i Młodzieży” organizowanego przez Kancelarię Sejmu we współpracy z innymi instytucjami. Od ponad 20 lat SDiM stawia sobie cele edukacyjne takie jak upowszechnienie wiedzy wśród młodzieży na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i demokracji parlamentarnej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej przez zaangażowanie młodych ludzi na rzecz społeczności lokalnych. Na podstawie zrealizowanych projektów wyłonionych zostaje 460 uczniów, którzy stają się później uczestnikami SDiM.

Tegoroczne obrady odbyły się w ostatnim tygodniu września, w dniach 26-27. Temat sesji „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”. Moją wybranką została Zofia Sokolnicka, która w ramach I kadencji Sejmu II RP otoczyła troską inicjatywy służące podnoszeniu statusu intelektualnego kobiet. Współtworzyła 20 ustaw, przedstawiła 14 interpelacji i 12 wniosków. Była posłanką, która najczęściej przemawiała z mównicy sejmowej. Rozwój i umocnienie odradzającego się Państwa Polskiego upatrywała we wszechstronnym rozwoju nauki jako koła zamachowego wszystkich aspektów życia gospodarczego, kulturowego oraz systemu obronności. Postulowała rozwój oświaty i szkół. Z determinacją propagowała rozwój kultury narodowej.

Jak wyglądały przygotowania do projektu? Kancelaria sejmowa określa w regulaminie zakres prac, które każdy uczestnik powinien wykonać, rozpowszechniając w ten sposób wiedzę o polskim parlamentaryzmie w swoim lokalnym środowisku.

Obszarów prac w ramach projektu było dużo, ale przyniosły one wiele pozytywnych spotkań. Warto wymienić kilka z nich – spotkanie w burmistrzem  Kęt, któremu została przedstawiona postać posłanki i elementy projektu, wiece wyborcze na kęckim rynku czy audycja w Polskim Radio promująca historyczne aspekty projektu.

Obrady XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 27.09.2018 zakończyły się uchwałą „W sprawie spopularyzowania wiedzy i podkreślenia spuścizny pierwszych posłów Niepodległej”

Dla mnie osobiście był to czas wielkich emocji i możliwości przekonania się, że mogę mieć realny wpływ na decyzje dotyczące nie tylko mojej przyszłości, ale i innych obywateli kraju. Doceniłam również fakt, że  ostatnie 100 lat dało nam, kobietom, ogromne możliwości rozwoju intelektualnego i zawodowego.

Weronika Hołda