Międzynarodowa wymiana uczniów jest niezwykle interesującą i przynoszącą wiele pozytywnych efektów formą pracy z uczniami. Od 2000 roku nasza szkoła we współpracy z Gimnazjum w Nowej Wsi prowadzi wymianę uczniów z miastem Landstuhl w Niemczech. Współpraca pomiędzy naszym gimnazjum a gimnazjum w Niemczech została nawiązana dzięki kontaktom dyrekcji obu szkół i zaangażowaniu nauczycieli.

Do podstawowych celów naszej wymiany należą: poznawanie przez uczniów i nauczycieli zwyczajów, historii, kultury i życia codziennego w Niemczech, wykorzystywanie przez uczniów polskich w praktyce wiadomości i umiejętności zdobywanych na lekcjach języka niemieckiego, nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni, integracja uczniów, nauczycieli i rodziców wokół wspólnych działań.

Każdorazowo w programie wymiany uczestniczy około 50 uczniów. Na początku współpracy zdecydowaliśmy się na przyjęcie modelu zakwaterowania w rodzinach; zasada ta obowiązuje do dnia dzisiejszego. Można więc powiedzieć, że w wymianie uczestniczą nie tylko uczniowie i nauczyciele, lecz także, pośrednio, rodziny uczniów.

Program wymiany jest ustalany i zatwierdzany przez obie strony. Oprócz zwiedzania najciekawszych zakątków naszych regionów za każdym razem jednym z punktów programu jest wizyta w szkole i udział w lekcjach lub obserwacja lekcji. Stwarza to uczniom i nauczycielom możliwość dokonania porównania szkoły polskiej ze szkołą niemiecką. Poza tym uczniowie polscy, uczestnicząc w lekcjach w Niemczech, mają doskonałą okazję do zaprezentowania swoich wiadomości i umiejętności w zakresie języka niemieckiego oraz innych przedmiotów.            Za każdym razem w programie wymiany znajduje się punkt: dzień rodzinny . Młodzież przebywa wówczas pod opieką rodzin, u których gości. Stwarza to dobrą okazję do bliższego poznania oraz zawierania przyjaźni.

W ostatnim dnia programu wymiany odbywają się warsztaty podsumowujące wymianę, w czasie których następuje wstępna ewaluacja. Uczestnicy wymiany oraz rodzice uczniów przedstawiają swoje wrażenia, dzielą się swoimi spostrzeżeniami i opiniami; na podstawie dotychczasowych relacji można stwierdzić, że spotkania polsko-niemieckie są dla ich uczestników czymś niezwykle rozwijającym i wzbogacającym.

Efekty wymiany to poszerzenie horyzontów myślowych, wzrost motywacji do nauki języka niemieckiego, wzrost samodzielności i otwartości na to co nowe i nieznane.

Również w tym roku szkolnym od 9.06 do 14.06.2014 będziemy gościć młodzież z Landstuhl. Spędzimy wspólnie czas zwiedzając krakowski Kazimierz i muzeum Schindlera , Elektrownię Żar, żywiecki Browar oraz kompleks zamkowo-parkowy, kopalnię w Bochni, Bielsko-Białą. Z rewizytą do Niemiec udamy się w drugiej połowie września 2014.

Małgorzata Czarnik