Dziesiątego i jedenastego października przedstawicielstwo naszej szkoły w postaci pani Lucyny Reszki, wzięło udział w warsztatach polsko-czeskich w Jabłonkowie w Czechach. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013.

 

 

Projekt jest przeznaczony dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w sześciu czesko – polskich euroregionach: Nisa – Nysa, Glacensis, Praděd – Pradziad, Silesia, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński, Beskydy – Beskidy. Głównym celem projektu jest wzmacnianie współpracy transgranicznej poprzez popularyzację języków krajów sąsiadujących, pokonywanie stereotypów i wskazywanie nowych możliwości na rynku pracy.

Ze strony polskiej przybyło piętnastu nauczycieli natomiast strona czeska reprezentowana była przez pięć osób. Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów mieli możliwość bliżej się poznać dzięki wielu ciekawym ćwiczeniom interakcyjnym. Polacy i Czesi lepiej poznali charakterystyczne symbole swoich krajów oraz przypomnieli sobie znanych artystów, naukowców i władców polskich i czeskich. Podczas warsztatów sporo czasu poświęcono również poznawaniu słów, które brzmią w obu językach bardzo podobnie, ale mają zupełnie inne znaczenie (np. poklad – skarb, strýček- wujek). Zrádná slova budziły zaskoczenie i nieukrywaną wesołość wśród uczestników. Oprócz ćwiczeń językowych znalazł się czas także na liczne zajęcia poruszające problemy społeczne – mechanizmy rządzące życiem grupy, nierówności społeczne i stereotypowe myślenie o innych.

Podczas warsztatów przybliżone zostały również informacje dotyczące pozyskiwania środków finansowych na organizację wymian międzyszkolnych z Funduszu Wyszehradzkiego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Październikowe warsztaty były pierwszymi z serii warsztatów – kolejne zajęcia dla nauczycieli będą miały miejsce w marcu przyszłego roku, a w kwietniu i listopadzie odbędą się wspólne warsztaty dla nauczycieli i uczniów.

Zapraszamy do odwiedzenia stron związanych z projektem: