Regulamin rekrutacji do liceum może ulec zmianie na podstawie rozporządzenia ME i N i zarządzenia kuratora oświaty.

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do klas I liceum pobierz

Dodatkowe dokumenty:

Kwestionariusz osobowy pobierz

Deklaracja wybory języków pobierz

Rekrutacja uzupełniająca wniosek  pobierz