W roku szkolnym 2021/2022 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego można rozpocząć naukę w klasach:

MATEMATYCZNO – FIZYCZNEJ Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM, MATEMATYKĄ I FIZYKĄ

Jeśli w niedalekiej przyszłości chcesz zostać inżynierem, informatykiem, cybernetykiem, zostań uczniem klasy matematyczno-fizycznej z rozszerzonym językiem angielskim, matematyką, fizyką oraz drugim językiem do wybory spośród języka niemieckiego, języka hiszpańskiego i języka francuskiego

Jeśli:

matematyka jest Twoim hobby i uważasz, że to królowa nauk, interesuje Cię fizyka i wszelkie nowości techniczne, jesteś osobą konkretną, rzeczową, posiadasz umiejętność logicznego myślenia, a nowych rozwiązań szukasz drogą dedukcji, koniecznie zostań uczniem klasy matematyczno-fizycznej.

przedmioty rozszerzoneprzedmioty punktowane przy rekrutacji
 • matematyka
 • fizyka
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka lub informatyka (wyższy wynik)


BIOLOGICZNO – CHEMICZNEJ Z ROZSZERZONĄ BIOLOGIĄ, CHEMIĄ I JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Jeśli wkrótce wybierasz się na studia medyczne, farmację, biotechnologię, kosmetologię, zostań uczniem klasy biologiczno-chemicznej z rozszerzoną biologią, chemią i językiem angielskim oraz drugim językiem do wybory spośród języka niemieckiego, języka hiszpańskiego i języka francuskiego.

Jeśli:

interesujesz się biologią i chemią, świat przyrody nie ma dla Ciebie tajemnic, interesują Cię problemy ochrony zdrowia, uważasz, że każdy odpowiada za jakość środowiska, w którym żyje i powinien działać na rzecz jego ochrony, interesują Cię prace badawcze, eksperymenty i ćwiczenia laboratoryjne, koniecznie zostań uczniem klasy biologiczno – chemicznej.

przedmioty rozszerzoneprzedmioty punktowane przy rekrutacji
 • biologia
 • chemia
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia


GEOGRAFICZNO-MATEMATYCZNEJ Z ROZSZERZONĄ GEOGRAFIĄ, MATEMATYKĄ, JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Jeśli w przyszłości chcesz zostać ekonomistą, menadżerem, organizatorem turystki, zostań uczniem klasy geograficzno-matematycznej z rozszerzoną matematyką, geografią, językiem angielskim oraz drugim językiem do wyboru spośród języka niemieckiego, języka hiszpańskiego i języka francuskiego

Jeśli:

chcesz udoskonalić sztukę logicznego myślenia, interesujesz się problemami współczesnego świata, posiadasz duszę odkrywcy, chcesz lepiej zrozumieć otaczający świat oraz zjawiska i procesy w nim zachodzące, poważnie myślisz o swojej przyszłości, koniecznie zostań uczniem klasy geograficzno-matematycznej.

przedmioty rozszerzoneprzedmioty punktowane przy rekrutacji
 • matematyka
 • geografia
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język obcy


PRAWNO-HUMANISTYCZNY Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM, JĘZYKIEM POLSKIM, HISTORIĄ

Jeśli za kilka lat planujesz studiować prawo, filologię, pracować w przestrzeni publicznej, mediach czy administracji państwowej, zostań uczniem klasy prawno-humanistycznej z rozszerzonym językiem angielskim, historią, językiem polskim oraz drugim językiem do wyboru spośród języka francuskiego, hiszpańskiego i języka niemieckiego.

Jeśli

interesujesz się literaturą piękną, sztuką, teatrem, filmem, a polityka, dziennikarstwo to Twoje hobby, ciekawi Cię filozofia, lubisz ciekawe dyskusje na różnorodne tematy społeczne, koniecznie zostań uczniem klasy prawno-humanistycznej.

przedmioty rozszerzoneprzedmioty punktowane przy rekrutacji
 • język polski
 • historia
 • język angielski
 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • język obcy