Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek 23.11.2017r.

gimnazjum –  godz. 16:30

liceum        –   godz. 17:30

Zapraszam wszystkich do uczestnictwa w zebraniach

Przewodnicząca Rady Rodziców